Ki AikidoUmetnost in moč usklajenosti uma in telesa
   
Aikido je pot spoznavanja koordinacije uma in telesa v vsakdanjem življenju.


Nekateri razmišljajo o aikidu kot o veščini za metanje napadalcev v delčku sekunde ali obvladovanju orjakov in silakov z enim prstom. O aikidu premišljujejo kot o visoko razviti samoobrambni borilni veščini, kar pa je zelo površinski pogled.


Aikido ni le veščina za metanje drugih, aikido je pot uporabe naravnih zakonitosti v vsakdanjem življenju, je umetnost nastala iz borilnih veščin.

Po vodni gladini plava ledena gora. Običajno vidimo samo tisti del, ki plava nad površino vode, pozabljamo pa, da je okoli 60 do 70% pod gladino, katerega ne moremo videti. Torej imamo vidni in nam nevidni del.


Pri ljudeh vidimo samo fizični del oziroma konstrukcijo telesa, mentalni del pa je nam neviden. Oboje pa sestavlja celoto neke osebe. Podobno misli večina Ijudi, da je fizična moč edina moč, pozabljajo pa na moč uma, ki se ne more videti.

Korenine KI AIKIDA naj bi izhajale iz veščine aiki-jujutsu, ki izvira iz Japonske v 9. stoletju. Veliki poznavalci aiki-jujutsu so bili samuraji, ki so jo uporabljali v situacijah obrambe neoboroženega človeka proti meču. Tehnike so se prenašale iz roda v rod, dokler ni nastala šola daitokan-jujutsu, katero spozna Morihei Ueshiba.

Prišel je na idejo o spremembah veščine, pri čemer tehnika govori o notranji harmoniji, ravnotežju, nenasilju in jo imenoval AIKIDO. Posebnost učitelja je bila v tem, da je bil izredno gibčen in aktiven v svojih poznih letih.
Ko je umrl, so njegovi učenci nadaljevali z aikidom, a so principi KI-ja (notranja energija) nekako tonili v pozabo. Tako je njegov učenec Koichi Tohei ustanovil šolo Shin Shin Toitsu Aikido, pri kateri je velik poudarek na KI. Smatra se, da je on utemeljitelj KI AIKIDA, ki je kot tak nastal okrog leta 1925.


Dolga leta je bil glavni inštruktor pri Morihei Ueshibi in kasneje ustanovitelj zveze KI NO KENKYUKAI s sedežem v Tokiju.

Aikido v prevodu pomeni pot (DO) do harmonije (AI) z energijo (univerzumom, duhom) (KI).


Ki Aikido ima 4 temeljna pravila z koordinacijo uma in telesa :
1. ohranjaj točko
2. popolna relaksacija
3. ohranjaj težo spodaj
4. podaljšaj KI

Pomen besede Ki Aikido in štirih temeljnih pravil je na tak način skoraj nemogoče razložiti in začetniku (laiku) najbrž zelo malo povedo, saj je potrebna izkušnja.

Trening Ki Aikida vsebuje metode Ki dihanja, meditacijo, vaje ra razvoj Ki-ja, same tehnike, ki so sestavljene brez uporabe moči s pomočjo naravnih zakonov ravnotežja in vzvodov, tehnike z leseno palico (BO), lesenim mečem (BOKEN), lesenim nožem (TANTO) .


Trening omogoča popoln fizični in psihični razvoj celega organizma. Vse mišične skupine se obremenjujejo postopoma in na ta način se izognemo možnosti poškodb, ki so pogosto posledica drugih športnih aktivnosti. Zasnovan je na veščini ter popolni harmoniji gibanja. Ne pa na fizični moči, ter je zaradi tega primeren tako za mlade in stare, kot ženske in moške.

Nekoč je Morihei Ueshiba dejal svojim učencem:
"Če poskušate obvladati nasprotnika s silo, pa tudi če vam je uspelo, ste si ustvarili samo novega sovražnika."

Ljudje, ki vadijo borilne veščine ali športe, imajo navado, da dajo velik pomen tekmovanju in fizičnemu treniranju. Dobro je biti močnejši od drugih, ampak ta svet ni samo relativen, obstaja tudi svet nad tekmovanjem. Če se vzgaja tekmovalni duh, lahko človek pride v konflikt s sabo in drugimi.

Zmeraj več je privržencev Ki Aikida po celem svetu ravno zaradi pristopa nenasilja, ki se odraža v vsakdanjem življenju.